3D soba je bila učesnik na prvoj regionalnoj konferenciji “Integrisano upravljanje otpadom i prevencija morskog otpada na Zapadnom Balkanu” održanoj u Tirani, koju je organizovala Njemačka organizacija za međunarodnu saradnju (GIZ).

Predstavili smo PETka, mašinu za recikliranje plastičnih boca i prvu crnogorsku stolovaču od reciklirane plastike.

Zamjenici ministara i drugi predstavnici javnog i privatnog sektora iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova i Crne Gore okupili su se kako bi razgovarali o zajedničkim rješenjima. Poseban fokus je stavljen na cirkularnu ekonomiju, proširenu odgovornost proizvođača, plastične predmete za jednokratnu upotrebu, podršku privatnog sektora i podizanje svijesti javnosti.

Smatrajući da se morski otpad ne zaustavlja na granicama, zaključeno je da je neophodna regionalna saradnja i zajedničke intervencije u borbi protiv zagađenja Jadranskog mora plastičnim otpadom.